Project voorstel

Voorstel tot projectontwikkeling van een hoekperceel